Zarządzaj kompetencjami pracowników z jednego miejsca

Włącz Harrison Analytics

Harrison Analytics to wygodna platforma on-line do zarządzania m.in. poziomem kompetencji pracowników w całej organizacji.

Zarządzanie kompetencjami pracowników

Kompetencje behawioralne pracowników

Badanie organizacyjne, grupowe i indywidualne kompetencji i modeli kompetencyjnych.

Kompetencje behawioralne

Harrison Analytics umożliwia wyświetlanie kompetencji behawioralnych na wszystkich poziomach organizacji, co ułatwia stworzenie kultury o wysokiej efektywności.

Obejmuje następujące elementy:

 • Kompetencje Pracy Zdalnej
 • Kształtujący się Lider
 • Senior Lider
 • Współpraca i Kompetencje Zespołowe
 • Inteligencja Emocjonalna
 • Zdalne Zarządzanie
 • Własne Kompetencje

Moduł obejmuje bezpłatne raporty „Analiza Kompetencji Behawioralnej – Przegląd” we wszystkich zestawach kompetencji.

Raporty Kompetencje Behawioralne

Kompetencje pracy zdalnej - Harrison Analytics

Kompetencje Pracy Zdalnej

Kompetencje pracy zdalnej wspierają pracowników w produktywności i efektywnej komunikacji podczas pracy zdalnej.

Kompetencje Zdalnego Zarządzania

Kompetencje Zdalnego Zarządzania wspierają liderów w skutecznej komunikacji z pracownikami pracującymi zdalnie i pomaganie im w utrzymaniu produktywności.

Każda z tych dwóch kompetencji porównuje osobę z szeregiem cech związanych z komunikowaniem się z pracownikami działającymi na odległość.

Kompetencje Kształtującego się Lidera/Seniora Lidera

Te raporty pokazują kompetencje przywódcze na poziomie lidera. Identyfikują mocne strony i „potencjalne zakłócacze” przywództwa.

 • Orientacja na Osiągnięcia
 • Oddziaływanie i Wpływ
 • Innowacja
 • Przewodzenie Innym
 • Myślenie Strategiczne
 • Komunikacja
 • Wzmacnianie Ludzi
 • Zdolność Uczenia się
 • Rozwiązywanie Problemów
 • Odporność i Wytrwałość

Harrison Analytics daje możliwość dopasowania analizy do potrzeb firmy poprzez edytowanie lub tworzenia własnych profili kompetencyjnych np. modelu kompetencyjnego czy wartości.

Współpraca i Kompetencje Zespołowe

Ten raport identyfikuje mocne strony i potencjalne „zakłócacze” w odniesieniu do kompetencji współpracy.

 • Analiza pracowników i managerów w odniesieniu do pracy zespołowej i współpracy.
 • Intencja Współpracy
 • Prawdomówność
 • Samoświadomość i Świadomość Innych
 • Samoodpowiedzialność
 • Negocjowanie i Rozwiązywanie Problemów

Kompetencje Inteligencji Emocjonalnej

Ten raport identyfikuje konkretne czynniki powiązane z inteligencją emocjonalną takiej, jak: samoświadomość, samomotywacja i zarządzanie sobą, świadomość społeczne i orientacja na pomaganie innym, przywództwo relacyjne itd. Analiza jest oparta na badaniach wielu autorów dotyczących koncepcji inteligencji emocjonalnej m.in. Golemana.

Własne Kompetencje Behawioralne

Harrison Analytics daje możliwość dopasowania analizy do potrzeb firmy poprzez edytowanie lub tworzenia własnych profili kompetencyjnych np. modelu kompetencyjnego czy wartości.

Zarządzasz wszystkimi informacjami z jednego miejsca. Oszczędzasz czas, unikasz kryzysów. Masz więcej czasu na relacje z ludźmi.

Harrison Analytics

Harrison Analytics Kompetencje Behawioralne

Dla kogo jest Harrison Analytics?

Harrison Analytics to narzędzie przeznaczone dla działów HR, które chcą w szybki i precyzyjny sposób zarządzać poziomem kompetencji pracowników.

Korzystanie z platformy pozwala nie tylko na szybkie uzyskanie potrzebnych informacji, ale także analizę danych bądź ich części. System umożliwia wyodrębnienie segmentów danych, dzięki czemu można zbadać i porównywać fragmentaryczne wyniki.

"Nasza firma chce zaoferować sposoby podnoszenia kwalifikacji, z których pracownicy wyniosą rzeczywistą korzyść".

Nie chce zamawiać kursów i szkoleń, na których de facto skorzystają tylko ich organizatorzy. Aby z bogatej oferty szkoleniowej wybrać odpowiednie pozycje, należy określić obszary, które wymagają dopracowania.

Harrison Analytics – cennik subskrypcji

System rozliczeń jest bardzo wygodny i zależy od ilości pracowników. Przy zakupie pakietu jednostek możesz znacząco obniżyć koszty.

Subskrypcja dla 1 osoby

Przegląd
Helicopter view

28 zł
za osobę za rok

Kompetencje
szczegółowe

140 zł
za osobę za rok

Subskrypcja dla 100 osób

Przegląd
Helicopter view

28 zł
za osobę za rok

Kompetencje
szczegółowe

93 zł
za osobę za rok

Subskrypcja dla 500 osób

Przegląd
Helicopter view

28 zł
za osobę za rok

Kompetencje
szczegółowe

83 zł
za osobę za rok