Włącz Harrison Analytics

Zarządzaj zaangażowaniem i kompetencjami pracowników z jednego miejsca

Harrison Analytics to wygodna platforma on-line do mierzenia i zarządzania zaangażowaniem oraz poziomem kompetencji pracowników w całej organizacji.

Harrison Analytics Raport Zaangażowania Pracowników
 

Jedna platforma HR,
dwa moduły

Zaangażowanie pracowników

Kompetencje behawioralne pracowników

Bezpłatny poradnik – 10 kluczowych kroków do zaangażowania pracowników

Pobierz 10 kroków do zaangażowania pracowników

Dla każdego, kto zapisze się na bezpłatny newsletter Talent Exact przygotowaliśmy bezpłatny poradnik.
Chcesz się zapisać?
Obiecujemy – bez spamowania.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Talent Exact Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Żelazna 29 lok. 3, 00-806 Warszawa, KRS 0000268644. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu przesłanie materiałów edukacyjnych.

Harrison Analytics Raport Zaangażowania Pracowników

Monitorowanie zaangażowania pracowników nigdy nie było prostsze

Odczytywanie danych jest bardzo łatwe. Po wypełnieniu przez pracownika kwestionariusza algorytm przetwarza zebrane dane i automatycznie pokazuje je na platformie. Operując kolorami i czytelną grafiką przedstawia odpowiedzi ankietowanych uwzględniając jednocześnie aż 18 oczekiwań pracowników i poziom ich spełnienia.

Dzięki zastosowaniu mapowania wyników kolorami, nawet bez wczytywania się w dane liczbowe osoba analizująca dane od razu będzie wiedziała, jakie działania powinna podjąć organizacja względem pracownika.

 

Rozkładamy zaangażowanie pracowników na czynniki pierwsze

 • Potrzeba Rozwoju
 • Potrzeba Awansu
 • Potrzeba Przewodzenia
 • Potrzeba Kompetentnego Szefa
 • Potrzeba Bycia Docenionym
 • Potrzeba Respektowania Opinii
 • Potrzeba Stabilnej Kariery
 • Potrzeba Balansu
 • Potrzeba Uznania
 • Potrzeba Autonomii
 • Potrzeba Wysokiej Płacy
 • Potrzeba Szczerości
 • Potrzeba Pracy z Ludźmi
 • Potrzeba Bycia Informowanym
 • Potrzeba Dyplomacji
 • Potrzeba Elastycznego Grafiku Pracy
 • Potrzeba Szybkiej Podwyżki
 • Potrzeba Pomocy w Problemach Osobistych
Harrison Analytics Raport Zaangażowania Pracowników

Zaangażowania pracowników - 3 rodzaje raportów

Analytics Przegląd (tzw. helicopter view) – widok ogólnych wyników zaangażowania pracowników

Szczegółowe wyniki poszczególnych oczekiwań pracowników

Wyniki w pliku Excel

Raporty indywidualne dla każdego pracownika (zobacz wersję demo raportu)

Sprawdź, w jakim stopniu spełniasz oczekiwania pracowników?

Harrison Analytics umożliwia wyświetlanie danych dotyczących zaangażowania pracowników na wszystkich poziomach organizacji i ułatwia liderom angażowanie ich zespołów. Obejmuje on nieograniczone indywidualne raporty zaangażowania dla każdego subskrybowanego pracownika. Wszystkie dane są widoczne na pierwszy rzut oka.

 • 8 kategorii oczekiwań pracownika
 • zachowania pracownika związane z oczekiwaniami
 • cechy wspierające satysfakcję
 • ocena poziomu satysfakcji z pracy

Kompetencje behawioralne pracowników

Badanie organizacyjne, grupowe i indywidualne kompetencji i modeli kompetencyjnych.

Kompetencje behawioralne

Harrison Analytics umożliwia wyświetlanie kompetencji behawioralnych na wszystkich poziomach organizacji, co ułatwia stworzenie kultury o wysokiej efektywności.

Obejmuje następujące elementy:

 • Kompetencje Pracy Zdalnej
 • Kształtujący się Lider
 • Senior Lider
 • Współpraca i Kompetencje Zespołowe
 • Inteligencja Emocjonalna
 • Zdalne Zarządzanie
 • Własne Kompetencje

Moduł obejmuje bezpłatne raporty „Analiza Kompetencji Behawioralnej – Przegląd” we wszystkich zestawach kompetencji.

Raporty Kompetencje Behawioralne

Kompetencje pracy zdalnej - Harrison Analytics

Kompetencje Pracy Zdalnej

Kompetencje pracy zdalnej wspierają pracowników w produktywności i efektywnej komunikacji podczas pracy zdalnej.

Kompetencje Zdalnego Zarządzania

Kompetencje Zdalnego Zarządzania wspierają liderów w skutecznej komunikacji z pracownikami pracującymi zdalnie i pomaganie im w utrzymaniu produktywności.

Każda z tych dwóch kompetencji porównuje osobę z szeregiem cech związanych z komunikowaniem się z pracownikami działającymi na odległość.

Kompetencje Kształtującego się Lidera/Seniora Lidera

Te raporty pokazują kompetencje przywódcze na poziomie lidera. Identyfikują mocne strony i „potencjalne zakłócacze” przywództwa.

 • Orientacja na Osiągnięcia
 • Oddziaływanie i Wpływ
 • Innowacja
 • Przewodzenie Innym
 • Myślenie Strategiczne
 • Komunikacja
 • Wzmacnianie Ludzi
 • Zdolność Uczenia się
 • Rozwiązywanie Problemów
 • Odporność i Wytrwałość

Harrison Analytics daje możliwość dopasowania analizy do potrzeb firmy poprzez edytowanie lub tworzenia własnych profili kompetencyjnych np. modelu kompetencyjnego czy wartości.

Współpraca i Kompetencje Zespołowe

Ten raport identyfikuje mocne strony i potencjalne „zakłócacze” w odniesieniu do kompetencji współpracy.

 • Analiza pracowników i managerów w odniesieniu do pracy zespołowej i współpracy.
 • Intencja Współpracy
 • Prawdomówność
 • Samoświadomość i Świadomość Innych
 • Samoodpowiedzialność
 • Negocjowanie i Rozwiązywanie Problemów

Kompetencje Inteligencji Emocjonalnej

Ten raport identyfikuje konkretne czynniki powiązane z inteligencją emocjonalną takiej, jak: samoświadomość, samomotywacja i zarządzanie sobą, świadomość społeczne i orientacja na pomaganie innym, przywództwo relacyjne itd. Analiza jest oparta na badaniach wielu autorów dotyczących koncepcji inteligencji emocjonalnej m.in. Golemana.

Własne Kompetencje Behawioralne

Harrison Analytics daje możliwość dopasowania analizy do potrzeb firmy poprzez edytowanie lub tworzenia własnych profili kompetencyjnych np. modelu kompetencyjnego czy wartości.

Zarządzasz wszystkimi informacjami z jednego miejsca. Oszczędzasz czas, unikasz kryzysów. Masz więcej czasu na relacje z ludźmi.

Harrison Analytics

Harrison Analytics Kompetencje Behawioralne

Dla kogo jest Harrison Analytics?

Harrison Analytics to narzędzie przeznaczone dla działów HR, które chcą w szybki i precyzyjny sposób zarządzać zaangażowaniem i poziomem kompetencji pracowników oraz zarządzać poziomem ich kompetencji.

Korzystanie z platformy pozwala nie tylko na szybkie uzyskanie potrzebnych informacji, ale także analizę danych bądź ich części. System umożliwia wyodrębnienie segmentów danych, dzięki czemu można zbadać i porównywać fragmentaryczne wyniki.

Managerowie mają wrażenie, że w zespole coś się wypaliło.

Pracownicy nie chcą powiedzieć wprost, ale widać, że codzienna praca stała się dla nich przykrym obowiązkiem, który wykonują poprawnie, ale bez zadania z siebie czegoś więcej, niż jest wymagane. Firma chce wdrożyć środki zaradcze, ale w pierwszej kolejności musi ustalić źródło problemu.

Firma chce zaoferować sposoby podnoszenia kwalifikacji, z których pracownicy wyniosą rzeczywistą korzyść.

Nie chce zamawiać kursów i szkoleń, na których de facto skorzystają tylko ich organizatorzy. Aby z bogatej oferty szkoleniowej wybrać odpowiednie pozycje, należy określić obszary, które wymagają dopracowania.

Pracownicy od miesięcy pracują zdalnie.

Firma chciałaby mieć pewność, że pomimo braku kontaktów na żywo, wykazują duże zaangażowanie i motywację oraz czują się współodpowiedzialni za kolegów oraz realizowane zadania.

Firma stosuje programy motywacyjne, a mimo to motywacja członków zespołów spada.

Jeśli zachęty przestały działać, należy na nowo zbudować system motywacyjny. Nie należy jednak robić tego po omacku. Nie wszyscy pracownicy oczekują tego samego. Wielu pracodawców błędnie zakłada, że najlepszym sposobem motywowania są premie i bonusy finansowe. To nieprawda. Dla wielu pracowników znacznie lepszym „motywatorem” jest możliwość rozwoju, wyjazdy zagraniczne czy zmiana zakresu obowiązków. Należy to ustalić, by następnie nie próbować uszczęśliwić zespół na siłę.

Organizacja chciałaby, aby pracowników cechowało poczucie przynależności i identyfikacji z firmą.

Dzięki poczuciu, że „wszyscy grają do jednej bramki”, korzyści odnoszą i pracownicy, bo rozumieją sens codziennej pracy, i firma, bo zaangażowane zespoły lepiej realizują zadania. Harrison Analytics pozwala ocenić stopień tej identyfikacji, a jeśli jest niski – rozwiązać problem.

Organizacja chce podnieść motywację pracowników oraz przekonać ich, by we własnym zakresie wyznaczali sobie cele do wykonania.

Aby umiejętnie podnosić poprzeczkę, musi określić, jaki jest obecny poziom motywacji i powyżej jakiego poziomu zachęty zaczną być traktowane jak oczekiwania, a pozytywna z założenia rywalizacja nabierze cech „wyścigu szczurów”.

Pracownicy składają wypowiedzenia. Nie wiemy dlaczego.

Skład zespołu coraz szybciej się zmienia i nawet długoletni pracownicy składają wypowiedzenia. Nie da się realizować celów, jeśli nieustannie trzeba wdrażać nowych pracowników.

Harrison Analytics – cennik subskrypcji

System rozliczeń jest bardzo wygodny i zależy od ilości pracowników. Przy zakupie pakietu jednostek możesz znacząco obniżyć koszty.

Subskrypcja dla 1 osoby

Przegląd
Helicopter view

31 zł
za osobę za rok

Zaangażowanie
szczegółowe

155 zł
za osobę za rok

Kompetencje
szczegółowe

155 zł
za osobę za rok

Pakiet pełny
 

233 zł
za osobę za rok

Subskrypcja dla 100 osób

Przegląd
Helicopter view

31 zł
za osobę za rok

Zaangażowanie
szczegółowe

105 zł
za osobę za rok

Kompetencje
szczegółowe

105 zł
za osobę za rok

Pakiet pełny
 

155 zł
za osobę za rok

Subskrypcja dla 500 osób

Przegląd
Helicopter view

21 zł
za osobę za rok

Zaangażowanie
szczegółowe

91 zł
za osobę za rok

Kompetencje
szczegółowe

91 zł
za osobę za rok

Pakiet pełny
 

136 zł
za osobę za rok