Anna Piasecka

Badanie kompetencji przywódczych

Diagnoza senior lider i kształtujący się lider

Przywództwo relacyjne

Dopasowanie do stanowisk menadżerskich

Kompetencje przywódcze

Kompetencje przywódcze są bardzo ważne zarówno z punktu widzenia pracownika, jak i organizacji. Określają styl przywódczy, w związku z tym mają duży wpływ na kulturę i efektywność organizacji. Często myśląc o „przywództwie” pod kątem osobowości, zwykle łączymy je z charyzmą. Ponieważ niewielu ludzi charakteryzuje się prawdziwą charyzmą, można by sądzić, że równie niewielu ludzi może odgrywać role przywódcze, co może być bardzo ryzykownym stwierdzeniem.  Przywództwo nie bazuje na atrybutach, lecz na zachowaniach. Jest czymś innym niż operacyjne zarządzanie, które jest równie potrzebne, bo pozwala na sprawne funkcjonowanie organizacji W coraz szybciej zmieniającym się świecie, przywództwo jest coraz bardziej poszukiwane. Oczekuje się go od coraz większej liczby ludzi, bez względu na to, jakie miejsce w hierarchii zajmują.

Diagnoza Senior Lider i Kształtujący się Lider

Bardzo ważnym elementem rozwoju w organizacjach jest awans, który często odbywa się bez zbadania czy dany pracownik ma odpowiednie kompetencje, a jeśli je ma, to czy na poziomie wystarczającym w nowej roli. Diagnozując poziom kompetencji w/w raportami dostajemy konkretne dane i możemy wyznaczyć ścieżkę rozwoju, czyli zbudować cały proces onboardingu lub plan sukcesji w zależności od potrzeb. Każdy z raportów (również i te) może zostać dostosowany do potrzeb klienta zgodnie z naszą metodologią.

„Jeśli stworzycie takie miejsce, w którym wrażliwość będzie postrzegana jako słabość, nie spodziewajcie się od swoich pracowników kreatywności, innowacji i tego, że zbudujecie zaufanie".

Brene Brown

Przywództwo relacyjne

Wpływa, inspiruje i prowadzi innych, rozwijając ich umiejętności współpracy i pracy zespołowej; zwiększa wydajność, buduje zaufanie i poprawia relację grupy dzięki umiejętnemu zarządzaniu konfliktami. Stworzenie kultury otwartości i pasji w organizacji jest wielkim wyzwaniem dla menedżera, szczególnie jeśli organizacja raczej wspierała „gwiazdy”, nie dając poczucia ważności pozostałym pracownikom. Zasada „każdy jest tak samo ważny” polega na stwarzaniu poczucia bezpieczeństwa, gdzie każdy może powiedzieć, co myśli, a nawet kwestionować zdanie menadżera. Najlepsze pomysły rodzą się z konstruktywnego konfliktu i burzy mózgów.

Jak rozpoznać przywódcę?

Narzędzie Harrison Assessments ocenia wszystkie ważne wymagania dotyczące kwalifikacji zawodowych oraz predyspozycji w jednym zintegrowanym systemie, który identyfikuje idealnych kandydatów oraz pracowników. Jest stosowane na całym świecie od ponad 30 lat, badając efektywność biznesową kandydatów i pracowników. Stosowane jest przez takie firmy jak Oracle, Microsoft, Toyota i wiele innych. Dzięki Harrison Assessments można precyzyjnie dopasować wybranych kandydatów i pracowników do stanowiska pod kątem kwalifikacji i predyspozycji. Badania Dr Dana Harrisona wykazują, że jeśli pracownik jest dopasowany do stanowiska w co najmniej w 75%, to ma 3 razy większą szansę na sukces, a tym samym na satysfakcję z pracy i radość, jak i efektywność na danym stanowisku. Poprzez dopasowanie znajdujemy idealne miejsce w organizacji dla pracowników.

Badanie kompetencji przywódczych - korzyści

Możliwość określenia oczekiwanych predyspozycji na stanowiska pracy

Punkt wyjścia do analizy obecnych problemów oraz przyszłych wyzwań stojących przed przedsiębiorstwem w zakresie rozwoju talentów

Narzędzie ułatwiające sformułowanie strategii poprawy efektywności pracowników

Badanie potrzeb szkoleniowych pracowników

Zamów badanie kompetencji przywódczych

W przypadku pytań służymy wsparciem.