Anna Piasecka

Modele kompetencyjne i opisy stanowisk

Budowane na bazie obiektywnego badania benchamarkingowego

Przygotowywane w oparciu o badanie online, które trwa tylko 20 minut

Zawierające informacje o najbardziej efektywnym poziomie kompetencji

Co wpływa na sukces osób w pracy na danym stanowisku?

Harrison Assessments od ponad 30 lat zajmuje się badaniem efektywności w biznesie. Punktem wyjścia było spostrzeżenie, że w pozornie bardzo do siebie podobnych firmach, zupełnie inne pod kątem cech i predyspozycji osoby osiągały stawiane przed nimi cele. Efektem tego był wniosek, że aby skutecznie przeprowadzać proces oceny kompetencji, należy go robić w odniesieniu do stanowiska. Aby móc to robić należało znaleźć obiektywny i skuteczny sposób na sprawdzenie tego, co wpływa na sukces osób na danym stanowisku.

Badanie benchmarkingowe

Dr Dan Harrison zaczął przeprowadzać proces benchmarkingu, czyli diagnozy firm w celu określenia nie tylko cech wpływających na odniesienie sukcesu, ale także tych cech, które mogą w tym przeszkadzać. Od 1990 roku Harrison Assessments przygotował 7000 profili stanowisk – Formuł Sukcesu Zawodowego. Dzięki nim Talent Exact może przygotować bardzo precyzyjne modele kompetencyjne i opisy stanowisk w oparciu o obiektywne badania benchmarkingowe.

Siłą są ludzie. To prawdziwy motor każdego biznesu. Dobrzy ludzie nie tylko są kluczowi dla firmy, oni są firmą!

Richard Branson

Modele kompetencyjne – dobór właściwego narzędzia

Manager często nie potrafi nam dokładnie opowiedzieć jakiego pracownika potrzebuje. HR stara się w takiej sytuacji przygotować jak najlepszy opis, ale siłą rzeczy takie działanie niesie ze sobą ryzyko niedokładności. Wiemy, jakie koszty niesie za sobą nieudana rekrutacja, dlatego tak ważne jest wybranie narzędzia, które gwarantuje wysoką trafność odpowiedzi na pytanie: czy dany kandydat da sobie u nas radę?

W takiej sytuacji należy zbudować model kompetencyjny stanowiska, który będzie odnosił się tylko do mojej firmy. Żeby zrobić to skutecznie, należy przeprowadzić proces benchmarkingu. Polega on na sprawdzeniu, które cechy pomagają osiągnąć sukces, a które mogą w tym przeszkadzać na wybranym stanowisku.

Modele kompetencyjne – przygotowanie do badania benchmarkingowego

By to osiągnąć należy zebrać grupę minimum 30 pracowników, którzy zajmują to samo stanowisko i zaprosić ich do wypełnienia kwestionariusza Harrison Assessments. Do procesu benchmarkingu potrzebujemy także opis stanowiska, staż pracy osób i ocenę ich efektywności w odniesieniu do KPI. Ważne jest, aby wśród nich znajdowały się zarówno osoby, które osiągają wysoką efektywność, ale także takie, które osiągają wyniki poniżej oczekiwań.

Modele kompetencyjne – badanie online w 20 minut

Badanie online trwa tylko 20 minut. Jego efektem jest zebranie danych niezbędnych do zbudowania profilu stanowiska, czyli zestawu cech, które pozwalają na osiągnięcie efektywności w konkretnej firmie, na konkretnym stanowisku, w sposób niezwykle obiektywny i trafny. Benchmarking zakończy się stworzeniem narzędzia oceny kandydatów i pracowników do diagnozy ich predyspozycji w kontekście odniesienia sukcesu w firmie. Ponadto dostaniemy także informację o stopniu dopasowania do stanowiska i określeniu ich potrzeb rozwojowych.

Korzyści benchmarkingu

Benchmarking HATS pozwala na nowoczesne podejście do rekrutacji. Dział HR dostaje do dyspozycji pełny profil predyspozycji w zakresie konkretnego stanowiska, który może łatwo zestawić z wynikami uzyskanymi w kwestionariuszu Predyspozycji Zawodowych Harrison Assessement. Wynik pozwala sprawdzić, czy potencjalny pracownik posiada pożądane cechy związane z sukcesem w ich organizacji.

Niweluje to ryzyko zatrudnienia nietrafionych osób i powtarzania procesu rekrutacji, dzięki czemu firma oszczędza czas i pieniądze.

Oprócz tego benchmarking HATS przeprowadzony na obecnych pracownikach firmy pozwala na zbadanie ich satysfakcji, czynników wpływających na zaangażowanie, a także określenie potrzeb szkoleniowych.

Benchmarking HATS – dla kogo?

Benchmarking HATS polecamy jako:

Sposób na określenie oczekiwanych predyspozycji na stanowiska pracy

Punkt wyjścia do analizy obecnych problemów oraz przyszłych wyzwań stojących przed przedsiębiorstwem w zakresie rozwoju talentów

Narzędzie ułatwiające sformułowanie strategii poprawy efektywności pracowników

Badanie potrzeb szkoleniowych i satysfakcji pracowników

Etapy benchmarkingu HATS

Etap 1: Gromadzenie danych

Zbieranie danych obejmuje uzyskanie takich informacji jak: kryteria efektywności, opis stanowiska i zadań, czy staż pracy.

Etap 2: Profilowanie

Podczas profilowania wypełniany jest kwestionariusz Harrison Assessments, a jego wyniki wprowadzane są do systemu HATS.

Etap 3: Analiza i prezentacja

Uzyskane wyniki poddawane są dokładnej analizie. Następnie przekazywane są w postaci szczegółowego raportu z badania.

Etap 4: Przygotowanie profilu stanowiska/modelu kompetencyjnego

Efektem jest profil stanowiska, składający się z cech kluczowych, pożądanych i niepożądanych oraz z oczekiwanym ich poziomem.

Jak przygotować się do benchmarkingu HATS?

Aby benchmarking HATS przyniósł oczekiwane rezultaty, muszą być spełnione poniższe założenia:

  • Minimalny rozmiar grupy: 30 osób
  • Wszystkie osoby muszą pełnić te same stanowiska i obowiązki
  • Trzeba uzyskać zbliżoną ilość dobrych, średnich i niskich wyników w zakresie oceny efektywności pracy
  • Niezbędny jest opis stanowiska pracy & KPI

Zamów przykładowy profil stanowiska

W przypadku pytań służymy wsparciem.