Anna Piasecka

Coaching

Uświadom sobie swój potencjał i rozwijaj go

Wejdź w kreatywny proces, aby wykorzystać swój potencjał

Koncentruj się na rozwiązaniach

Coaching

Pracując z coachem Talent Exact, uświadamiasz sobie swoje zasoby i rozwijasz je, koncentrując się na rozwiązaniach. Osiągasz swoje cele przy wsparciu metodologii procesu coachingowego, zmieniasz swoje nawyki i możesz zmienić je na bardziej użyteczne dla Ciebie. Współpraca odbywa się w prowokującym do myślenia i kreatywnym procesie, który zainspiruje Cię do jeszcze lepszego wykorzystania swojego osobistego i zawodowego potencjału.

Coaching - dla kogo?

Coaching Talent Exact to usługa dedykowana dla managerów, właścicieli firm i przedsiębiorców, którzy chcą zaangażować się i zadbać o swój rozwój osobisty oraz zawodowy.

Nasi klienci wymyślą 1000 razy lepsze rozwiązanie niż ja bym im dała. Nasza mądrość zmienia się w ciekawość.

Anna Piasecka, Prezes Zarządu Talent Exact

Coaching – Ty decydujesz

Podczas sesji to od Ciebie zależy, nad czym będziesz pracować. Które cele są Twoje?

  • chcę rozwinąć kompetencje przywódcze
  • chcę zwiększyć swoją efektywność
  • chcę odzyskać pewność siebie
  • chcę wzmocnić umiejętności kierowania, delegowania i egzekwowania obowiązków
  • chcę przenieść swoje kwalifikacje na wyższy poziom
  • chcę odnieść sukces w nowej roli managera
  • potrzebuję balansu pomiędzy życiem prywatnym a zawodowym

Coaching - indywidualne spotkania

To, ile będą trwały spotkania coachingowe, zależy od Twojego czasu, potrzeb i celów, które chcesz osiągnąć. Każdy program coachingowy w Talent Exact ustalamy indywidualnie. Z reguły jest to od 10 do 12 godzin sesji coachingowych, które są rozłożone na okres od 3 do 6 miesięcy.

Rodzaje coachingu

Coaching operacyjny

Spotkania koncentrują się tylko na jednej, wybranej przez klienta sferze. Może to być np. rozwój umiejętności przywódczych. Zajęcia koncentrują się tylko na tej dziedzinie, rozwijają cechy z nią związane, omawiają problemy, jakie mogą wystąpić w tym konkretnym zakresie.

Shadowing

W tym przypadku coach towarzyszy klientowi w pracy. Obserwuje jego codzienne zachowania, obowiązki i radzenie sobie z nimi. Na bieżąco daje feedback i pozwala klientowi na samodzielne wyciąganie wniosków oraz stopniową zmianę zachowania w środowisku pracy. Coach oprócz ciągłego feedbacku przypomina również o ustalonych celach klienta, pomaga mu także sprawnie radzić sobie z procedurami i wymaganiami, jakie stawia firma.

Coaching kariery

Coaching kariery jest często stosowany przed awansem. Coach przeprowadza badania kompetencji oraz analizuje obszary rozwoju. W tym przypadku można wdrożyć także planowanie ścieżki kariery, rozplanowanie działań niezbędnych dla pracownika, wsparcie podczas rozwijania kompetencji. Coaching ten jest szczególnie polecany, gdy pracownik musi zmierzyć się z większą ilością obowiązków po awansie.

Coaching wypalenia zawodowego

Najbardziej efektywny we wczesnej fazie wypalenia zawodowego. Polecany w momencie, w którym pracownik ma ogromną wiedzę, ale z czasem zniknęła jego motywacja i zaangażowanie. Coach pomaga w znalezieniu równowagi pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym, co ułatwia powrót do dawnej, zaangażowanej postawy.

Coaching holistyczny

Nasze codzienne zachowania składają się z wielu czynników, takich jak osobiste przekonania, wyrobione nawyki, tożsamość, poczucie własnej wartości, hierarchia wartości i poglądy. To wszystko połączone jest z naszą życiową wiedzą, merytorycznym wykształceniem oraz umiejętnością przeżywania emocji. Wszystkie te cechy mogą wspierać nas w naszych obowiązkach albo wręcz przeciwnie, utrudniać podejmowanie decyzji i obniżać efektywność pracy, a nawet sabotować proste czynności. Coaching w ujęciu holistycznym szuka źródeł danego zachowania i myślenia, szczególnie w przypadkach, w których sprawiają one wrażenie mało użytecznych. Przejście przez ten proces pomaga we wprowadzeniu szybkiej i trwałej zmiany w życiu.

Coaching – poufny kontrakt

Dla wspólnego komfortu przed sesjami podpisujemy kontrakt, który gwarantuje poniższe standardy:

  • zapewniamy pełną poufność informacji zarówno o Kliencie, jak i Kandydatach,
  • kompetentnie i uczciwie przeprowadzamy proces coachingowy, zgodnie z przyjętymi naukowymi standardami,
  • w odpowiedni sposób przechowujemy zapisy badań oraz raportów,
  • z zapewnieniem pełnej poufności, bezpieczeństwa, prywatności i przestrzegania wszystkich stosownych przepisów,
  • unikamy konfliktu interesów lub potencjalnego konfliktu interesów,
  • dbamy o precyzyjną komunikację,
  • zapewniamy jasne umowy i kontrakty; przestrzegamy wszystkich uzgodnień i umów zawartych w kontekście profesjonalnych relacji, szanujemy obowiązujące prawo.

Umów się na pierwszą sesję

Zapraszamy Cię do spotkania. Przekonaj się, że już po pierwszej sesji zyskasz motywację i energię do przekraczania swoich ograniczeń.