Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Formularz

    WYRAŻAM ZGODĘ NA PRZETWARZANIE MOICH DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ TALENT EXACT SP. Z O.O. ZGODNIE Z OŚWIADCZENIAMI PONIŻEJ (WYMAGANE):

    Jednocześnie informujemy, iż administratorem Pani/Pana danych  jest Talent Exact Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Żelazna 29/3, 00-806 Warszawa, NIP 5213424488, REGON 140852039. Podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych i w określonych odrębnie celach. Dane w przekazanym zakresie będą przechowywane do czasu ustania celu, dla którego zostały zebrane. Każdy Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jak również wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Danych Osobowych (po 25 maja 2018 r. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy Użytkownik uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ochrony danych osobowych. Podanie przez Użytkownika swoich danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie może uniemożliwiać korzystanie z usług lub Strony Spółki. Zebrane dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom wskazanym w przepisach powszechnie obowiązującego prawa.