Warsztat: Zwalnianie pracowników – trudna rozmowa EN

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców oraz Firma Talent Exact zapraszają managerów oraz działy HR na warsztaty “Zwalnianie pracowników – trudna rozmowa”. Szkolenie odbędzie się 23 września 2020 roku w godz. 10:00-13:00 w Świetlicy Wolności, ul. Nowy Świat 6/12.

Efektem udziału w szkoleniu jest nabycie wiedzy oraz rozwinięcie umiejętności w kontekście trudnych rozmów z pracownikami.

Kluczowe zagadnienia:

  • Przygotowanie do rozmowy od strony prawnej (bardzo ogólne informacje);
  • Zaplanowanie działań po zwolnieniu pracownika;
  • Zaplanowanie wsparcia dla zwolnionych ludzi;
  • Przygotowanie do rozmowy, plan rozmowy;
  • Jak zadbać o swoje emocje;
  • Jak zadbać o zespół, który zostaje – komunikacja.

Niewłaściwie przeprowadzona derekrutacja może prowadzić do trwałego konfliktu między organizacją zwalniającą a zwolnionym i wyjątkowo niekorzystnie wpłynąć na jej wizerunek wobec partnerów gospodarczych, społeczności lokalnej, opinii społecznej oraz pracowników firmy

E. Bombiak
Outplacement jako narzędzie budowania reputacji przedsiębiorstwa

Anna Piasecka

Warsztaty poprowadzi:
Anna Piasecka
– praktyk biznesu, przez wiele lat odpowiadała za dział sprzedaży w amerykańskiej organizacji, dlatego też rozumie i zna potrzeby biznesu. Od 2012 lat pracuje jako konsultant w metodologii Harrison Assessments. Szkoliła się w Belgii, UK, Niemczech oraz Szwecji. Jest jedynym Trenerem tej metodologii w Polsce, odpowiedzialnym za proces certyfikacji konsultantów i działów HR. Przeprowadziła wiele tego typu szkoleń, również zamkniętych. Asesor zarówno w procesach klasycznych, jak i w assessmenatch online. Prowadzi procesy coachingowe na poziomie Executive. Doświadczony head hunter. Procesowo podchodzi do wszystkich działań rozwojowych od diagnozy do wsparcia w rozwoju.

Udział w warsztatach jest bezpłatny dla wszystkich Członków ZPP.

Pozostali uczestnicy ponoszą koszt 149 PLN + 23 % VAT

Wpłat należy dokonywać na konto ZPP:

87 1020 1097 0000 7802 0289 5035

Liczba miejsc ograniczona. Pytania i zgłoszenia udziału w warsztatach w postaci wypełnionego formularza należy przesyłać drogą mailową do:

a.piatek@zpp.net.pl: tel.: 504 212 435