Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Formularz

    WYRAŻAM ZGODĘ NA PRZETWARZANIE MOICH DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ TALENT EXACT SP. Z O.O. ZGODNIE Z OŚWIADCZENIEM PONIŻEJ:

    Jednocześnie informujemy, iż administratorem Pani/Pana danych jest Talent Exact Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Żelazna 29/3, 00-806 Warszawa, NIP 5213424488, REGON 140852039. Pragniemy również Pana/Panią poinformować, iż podane przez Pana/Panią dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu/ów rekrutacji. Dane w przekazanym zakresie będą przechowywane do czasu ustania celu, dla którego zostały zebrane. Dane te, jeżeli wyrazi Pani/Pan na to zgodę, mogą być również przetwarzane w celu marketingowym, na przykład w celu otrzymywania naszych ofert handlowych. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jak również wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Danych Osobowych (po 25 maja 2018 r. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ochrony danych osobowych. Podanie swoich danych osobowych jest dobrowolne, a zebrane dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom wskazanym w przepisach powszechnie obowiązującego prawa.