Wellbeing w pracy – trend czy konieczność?

Ogólne samopoczucie, w tym stan zdrowia mają ogromny wpływ na efektywność i skuteczność pracowników. Jak się okazuje, tak ważne dla wyników zaangażowanie, jest ściśle powiązane z dobrostanem. Zjawisko, o którym mowa można określić jednym słowem – wellbeing. Czym jest wellbeing w pracy, jak wygląda w praktyce i czy rzeczywiście jest wart zachodu? Odpowiedź poniżej.

Wellbeing co to znaczy

Wellbeing w miejscu pracy to koncepcja, która wyraża się poprzez określone działania podejmowane przez organizację. Jej celem jest dbałość o dobrostan pracowników. Skupia się na ich poczuciu zadowolenia, ogólnym stanie zdrowia, w tym bezpieczeństwie.

Zadowoleni, zdrowi i zmotywowani do działania pracownicy są efektywniejsi. Co ciekawe, wellbeing odnosi się również do kwestii związanych z relacjami między ludźmi w miejscu pracy, a także do troski o obszary dotyczące ich rozwoju. Tak, liczą się również możliwość awansu, budowania ścieżki kariery i ogólna atmosfera.

Czy warto wprowadzić wellbeing w pracy?

Wellbeing wpływa na wiele różnych dziedzin pracy. Nie jest wyrazem krótkotrwałej mody, ale wynika z głębokich przemian społecznych i konieczności zareagowania na to, co coraz częściej dotyka wielu organizacji. Pandemia, recesja, niestabilna sytuacja polityczno-gospodarcza i wiele piętrzących się kryzysów odbijają się szerokim echem w firmach.

Wellbeing to w zasadzie wszelkie działanie prewencyjne. Ma zahamować wzrastające niezadowolenie, strach, niepokój i tragiczne skutki z nimi związane. W końcu, co tylko na pozór wydaje się oczywiste, często zapominamy o tym, że pracownicy o dobrym samopoczuciu są:

  • bardziej zaangażowani,
  • kreatywni,
  • skoncentrowani na wykonywaniu swoich obowiązków,
  • a także zmotywowani do osiągania celów.

Ponadto dobrze czujący się pracownicy mają mniejszą tendencję do absencji chorobowej oraz ryzyko wystąpienia stresu zawodowego jest u nich znacznie niższe. W tym nawiązują lepsze relacje ze współpracownikami. Dlatego zamiast przyglądać się temu zjawisku z boku, warto wykorzystać jego potencjał.

Wellbeing w pracy – inicjatywa czy strategia?

Raport Aon potwierdza, że coraz więcej firm o wellbeingu nie myśli tylko jako o jednorazowych inicjatywach, ale postrzega go w kontekście strategii. Jak się okazuje, aż 83% organizacji ma opracowaną strategię wellbeingową. To, według raportu, wskazuje na ponad 25 punktów procentowych wzrostu w stosunku do 2020 roku.

Pamiętajmy jednak, że wyzwania związane z wellbeingiem nie należą do najłatwiejszych. W czołówce wszelkich rankingów znajdujemy work-life balance i dbałość o zdrowie psychiczne. Firmy, które się z tym mierzą, muszą być ostrożne i delikatne.

Wellbeing w praktyce

W praktyce wellbeing można wspierać w różny sposób. Ważnym elementem tego procesu jest regularne monitorowanie satysfakcji i zaangażowania pracowników. Istotna jest także promocja aktywności fizycznej i zdrowych nawyków żywieniowych.

Pomocne mogą być również:

  • Programy szkoleniowe dotyczące radzenia sobie ze stresem czy budowania umiejętności interpersonalnych.
  • Organizowanie regularnych spotkań integracyjnych..
  • Przyjazna i funkcjonalna przestrzeń do pracy.
  • Work-life balance.
  • Elastyczne godziny pracy lub możliwość pracy zdalnej czy hybrydowej.
  • Stałe warunki zatrudnienia.

Pamiętajmy też o roli lidera w promowaniu wellbeingu w miejscu pracy. W końcu dobry manager powinien angażować się w rozwój zawodowy swoich podwładnych i wspierać ich w osiąganiu sukcesów. Zbadaj kompetencje przywódcze kluczowych osób w Twojej organizacji i sprawdź, jakie macie możliwości.

Podsumowanie

Wellbeing to nie tylko trend. Stanowi ważny aspekt funkcjonowania organizacji. Inwestowanie w dobre samopoczucie pracowników przynosi wiele korzyści zarówno dla nich samych, jak i dla firmy jako całości. Przekłada się to nie tylko na miłą atmosferę, ale również na wyniki finansowe organizacji.

Jeśli chcesz budować atrakcyjne, nowoczesne i przyciągające talenty środowisko pracy, rozważ wzrost znaczenia wellbeingu w Twoim przedsiębiorstwie. Liczne badania potwierdzają korelację między efektywnością a dobrostanem. Możesz je zbagatelizować. Pytanie, czy warto?