Warsztat Asesora sesji Assessment/Development Center

Warsztat Asesora sesji Assessment/Development Center

Szkolenia

Szkolenie jest skierowane do osób będących w rolach managerskich i do specjalistów HR, do osób mających pełnić rolę wewnętrznych asesorów sesji AC lub DC w organizacji.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z metodologią procedury Assessment Center, z zasadami prowadzenia sesji oraz metodologią pracy asesorskiej ze szczególnym uwzględnieniem obserwacji zachowań oraz oceny obserwowanych kompetencji.

Czas trwania:2 dni szkoleniowe (16 godzin szkolenia)
Miejsce:Warszawa
Terminustal z nami termin

Nasi klienci wymyślą 1000 razy lepsze rozwiązanie niż ja bym im dała. Nasza mądrość zmienia się w ciekawość.

Anna Piasecka, Prezes Zarządu Talent Exact

Benchmarking HATS

Przyszły sukces zawodowy uzależniony jest od wielu czynników. Część z nich łatwo sprawdzić na rozmowie rekrutacyjnej jak wykształcenie czy doświadczenie zawodowe. Jednak inne wynikają z naszych osobistych przekonań czy osobowości, które przekładają się na codzienną motywację i efektywność zawodową.

Benchmarking HATS zajmuje się badaniem, jak indywidualne cechy wpływają na efektywność pracy w zestawieniu z konkretnymi stanowiskami w strukturze firm. Dzięki specjalnie opracowanemu algorytmowi możemy sprawnie oszacować, które z nich wiążą się z sukcesem w branży, a co za tym idzie, z codzienną satysfakcją zawodową.

Na czym polegają badania benchmarking HATS

Badania benchmarking HATS to starannie opracowane kwestionariusze.

Badanie czynnika predyspozycji – to analiza aż 175 cech, na które składają się informacje takie jak: określenie osobowości, motywacji, umiejętności, preferencji względem pracy, zadań oraz środowiska pracy, a nawet poznanie zainteresowań i hobby. Dzięki temu dostajemy pełny obraz cech, które opisują nie tylko poziom zaangażowania pracownika, ale pozwalają określić, z czego ono wynika i co ma na niego wpływ.

Formuła Sukcesu Zawodowego (JSF) – zaawansowana technologia i dopracowany algorytm pozwalają na określenie i formułowanie podobnych cech, zgodnie z ich wagą i wpływem na poszczególne działania. Określenie znaczenia współczynnika poszczególnych cech, a także ich wpływu na siebie nawzajem jest niemożliwy do wykonania bez odpowiedniej technologii. Gotowa formuła JSF pozwala na optymalne dopasowanie kandydata do stanowiska za pomocą dostępnego on-line Kwestionariusza Predyspozycji Zawodowych Harrison Assessement. Jego uzupełnienie trwa tylko 20 min.

Współczynnik korelacji – aby wyniki badań były jak najbardziej czytelne, przestawiamy je m.in. dzięki współczynnikowi korelacji, gdzie 1 oznacza maksymalną korelację a 0 minimalną. Prowadzone rekrutacje za pomocą Benchmarking HATS pokazują skuteczność na poziomie od 0.6 do 0.9.

Cel benchmarkingu HATS

Ponad 30 lat badań pozwoliło opracować skuteczne metody benchmarkingu HATS, dzięki którym możemy:

  • Zidentyfikować główne czynniki, które odpowiadają za dużą efektywność i sukces zawodowy
  • Stworzyć idealny zestaw cech, które warunkują sukces w pracy
  • Określić, jak możemy zwiększyć efektywność
  • Wyszczególnić cechy odpowiadające za wysokie, średnie oraz niskie wyniki pracy
  • Wyróżnić cechy odpowiadające na sukces na danym stanowisku w firmie
  • W wyniku powyższych badań powstaje Formuła Sukcesu Zawodowego, która jest dostosowana indywidualnie do środowiska Twojej firmy.

Korzyści benchmarkingu HATS

Benchmarking HATS pozwala na nowoczesne podejście do rekrutacji. Dział HR dostaje do dyspozycji pełny profil predyspozycji w zakresie konkretnego stanowiska, który może łatwo zestawić z wynikami uzyskanymi w kwestionariuszu Predyspozycji Zawodowych Harrison Assessement. Wynik pozwala sprawdzić, czy potencjalny pracownik posiada pożądane cechy związane z sukcesem w ich organizacji – a tym samym, jego zaangażowaniem i efektywnością.

Niweluje to ryzyko zatrudnienia nietrafionych osób i częstego ponawiania rekrutacji, a firma oszczędza czas i pieniądze.

Oprócz tego benchmarking HATS przeprowadzony na obecnych pracownikach firmy pozwala na zbadanie ich nastrojów, efektywności i poznaniu ich potrzeb, co jest niezbędne podczas wyboru przyszłych szkoleń podnoszących ich kwalifikacje zawodowe.

Benchmarking HATS – dla kogo?

Benchmarking HATS polecamy jako:

Sposób na określenie oczekiwanych predyspozycji na stanowiska pracy.

Punkt wyjścia do analizy analizę obecnych problemów oraz przyszłych wyzwań stojących przed przedsiębiorstwem w zakresie rozwoju talentów.

Narzędzie ułatwiające sformułowanie strategii poprawy efektywności pracowników.

Badanie potrzeb szkoleniowych pracowników.

Etapy benchmarkingu HATS

Etap 1: Gromadzenie danych

Zbieranie danych obejmuje uzyskanie takich informacji jak: kryteria efektywności, opis stanowiska i zadań, czy staż pr

Etap 2: Profilowanie

Podczas profilowania wypełniany jest kwestionariusz Harrison Assessement, a jego wyniki wprowadzane są do systemu HATS.

Etap 3: Analiza i prezentacja

Uzyskane wyniki poddawane są dokładnej analizie. Następnie przekazywane są w postaci szczegółowego raportu z badania.

Jak przygotować się do benchmarkingu HATS?

Aby benchmarking HATS przyniósł oczekiwane rezultaty, muszą być spełnione poniższe założenia:

  • Minimalny rozmiar grupy: 30 osób
  • Wszystkie osoby muszą pełnić te same stanowiska i obowiązki
  • Trzeba uzyskać zbliżoną ilość dobrych, średnich i niskich wyników w zakresie oceny efektywności pracy
  • Niezbędny jest opis stanowiska pracy & KPIs