Jak sprawdzić za pomocą benchmarkingu, czy kandydat osiągnie sukces na nowym stanowisku?

Wszyscy wiemy, że zdanie „świat biznesu jest różnorodny” to truizm. Parafrazując pewną reklamę, tak jak nie ma dwóch takich samych batonów, tak nie ma dwóch takich samych organizacji – to też truizm. Jednak w kontekście oceny kompetencji kandydatów i pracowników, wiąże się to z tym, że
kluczowym dla organizacji jest wybranie narzędzia, które odpowie na pytanie, czy dany pracownik będzie osiągał sukcesy? A to już takie oczywiste nie jest.
 

CO WPŁYWA NA SUKCES NA DANYM STANOWISKU

HARRISON ASSESSMENTS od ponad 30 lat zajmuje się badaniem efektywności w biznesie. Punktem wyjścia było spostrzeżenie, że osoby z różnymi kompetencjami osiągały sukces w podobnych do siebie firmach. Efektem tego był wniosek, że aby skutecznie przeprowadzać proces oceny kompetencji, należy go dokonywać w porównaniu do stanowiska. Żeby móc to robić, należało znaleźć obiektywny i skuteczny sposób na sprawdzenie tego, co wpływa na sukces osób na danym stanowisku. Dr Dan Harrison zaczął wtedy przeprowadzać proces Benchmarkingu. Jest to diagnoza kompetencji pracowników firmy, która ma na celu określenie tylko cech wpływających na odniesienie sukcesu, lecz także tych, które mogą w tym przeszkadzać. Od 1990 roku Harrison Assessments przygotował 7000 profili stanowisk – Formuł Sukcesu Zawodowego. Dzięki temu doświadczeniu dziś są one dostępne jako podstawa do dostosowywania ich do potrzeb poszczególnych firm.

DOPASOWANIE PRACOWNIKA DO FIRMY

Bardzo często zdarza się, że pracownik w jednej firmie osiąga wysokie wyniki i zostaje dostrzeżony na rynku pracy. Następnie dostaje propozycję pracy w konkurencyjnej firmie, na pierwszy rzut oka bardzo podobnej, jednak nie radzi sobie już tak dobrze jak w poprzedniej. Dzieje się tak ponieważ, w procesie rekrutacji często wykorzystywane są narzędzia do oceny kompetencji, które pozwalają zobaczyć jakie cechy czy kompetencje taka osoba posiada, lecz niestety nie dają odpowiedzi na pytanie o efektywność takiego pracownika w firmie.
 
By tak się stało, należy dokonać diagnozy w odniesieniu do stanowiska, czyli dopasować kandydata do profilu kompetencyjnego stanowiska. I tu pojawią się trudności. Manager często nie potrafi dokładnie opowiedzieć, jakiego pracownika potrzebuje. HR stara się w takiej sytuacji przygotować jak najlepszy opis wymagań, ale siłą rzeczy takie działanie niesie ze sobą ryzyko niedokładności. Powszechnie wiadomo, jakie koszty niesie za sobą nieudana rekrutacja, dlatego tak ważne jest wybranie narzędzia, która gwarantuje wysoką trafność odpowiedzi na pytanie: czy dany kandydat da sobie radę?
 

PROFIL KOMPETENCYJNY STANOWISKA

To co warto w takiej sytuacji zrobić, to zbudować profil kompetencyjny stanowiska, który będzie odnosił się tylko do warunków konkretnej firmy. Żeby zrobić to skutecznie, należy przeprowadzić proces benchmarkingu. Polega on na sprawdzeniu, które cechy pomagają osiągnąć sukces, a które mogą w tym przeszkadzać. By to osiągnąć, należy zebrać grupę minimum 30 pracowników, którzy zajmują to samo stanowisko i zaprosić ich do wypełnienia kwestionariusza Harrison Assessments. Do procesu benchmarkingu należy zebrać także opis stanowiska, staż pracy osób i ocenę ich efektywności w
odniesieniu do KPI. Ważne jest, aby wśród nich znajdowały się osoby, które osiągają wysoką efektywność, a także takie, które osiągają wyniki poniżej oczekiwań.
 
Diagnoza on-line trwa tylko 20 minut. Jej jest efektem zbudowanie profilu stanowiska, czyli zestawu cech, które pozwalają na osiągnięcie efektywności w konkretnej firmie na konkretnym stanowisku. Benchmarking zakończy się stworzeniem narzędzia oceny kandydatów i pracowników do diagnozy ich predyspozycji do odniesienia sukcesu w firmie. Ponadto dostaniemy także informację o tym, w jakim stopniu pracownicy dziś są dopasowani do stanowiska i jak pomóc im się rozwinąć, by osiągali jeszcze lepsze wyniki.
 
Dzięki benchmarkingowi Harrison Assessments dowiemy się, jakie cechy w firmie potrzebne są, by osiągnąć sukces, a jakie w tym przeszkadzają. Krótko mówiąc, otrzymamy zestaw cech, które zostaną zapisane w postaci Formuły Sukcesu Zawodowego, czyli kompetencyjnego profilu stanowiska,
zawierającego cechy, które powinien mieć idealny pracownik. W efekcie zyskamy w pełni dopasowane do potrzeb, wartości i oczekiwań firmy proste i obiektywne narzędzie do oceny kandydatów i pracowników, sprawdzając wręcz w procentowym ujęciu, na ile są oni dopasowani do profilu stanowiska
w firmie, a co za tym idzie, czy osiągną sukces w organizacji. Można je będzie także wykorzystywać w rekrutacji, AC/DC czy procesach rozwojowych pracowników.