HR DIRECTORS SUMMIT 2015: Prezentacja Narzędzi HATS

5 lutego 2015 r. odbyła się VI edycja konferencji HR Directors Summit. Panele dyskusyjne, debaty, czas na dzielenie się wiedzą oraz trzy ścieżki tematyczne prezentujące najciekawsze wdrożenia są wyróżnikiem tej konferencji na rynku polskim. Licznie przybyli goście potwierdzili, że HR Directors Summit jest ważnym wydarzeniem dla osób zarządzających działami personalnymi. W VI edycji konferencji wzięło udział ponad 180 decydentów w obszarze HR, a także prezesi i członkowie zarządów.