Polityka prywatności

Talent Exact Spółka z o. o. (zwana dalej Talent Exact lub Spółką) dokłada wszelkich starań, aby chronić prywatność Użytkowników strony internetowej znajdującej się pod adresem: www.talentexact.pl, zwanej dalej Stroną. Użytkownikiem w rozumieniu niniejszej Polityki Prywatności i Cookies (dalej zwana Polityką) jest pełnoletnia osoba fizyczna, która korzysta ze Strony Talent Exact lub z usług Spółki. W niniejszej Polityce wyjaśniamy, w jaki sposób gromadzimy i przetwarzamy dane Użytkowników. Odwiedzając Stronę Talent Exact i korzystając z jej funkcjonalności, akceptujesz zasady opisane w tym dokumencie.

Jakie informacje zbieramy za pośrednictwem Strony?

Przetwarzane przez Talent Exact informacje o Użytkownikach służą jak najlepszemu zaspokojeniu ich potrzeb. Przetwarzamy następujące rodzaje informacji:

 • Informacje podane przez Użytkownika: informacje, które Użytkownik przekazuje Talent Exact, mogą zawierać dane osobowe. Spółka określa dane, których podanie jest niezbędne w celu świadczenia konkretnej usługi, a także monitorowania i doskonalenia jakość usług oferowanych Użytkownikom.
 • Uwagi przekazane Spółce za pośrednictwem formularza kontaktowego: Użytkownik ma możliwość przekazania Talent Exact opinii na temat funkcjonowania Spółki. Informacje te są wykorzystywane w celu usprawnienia działania Spółki, a podane przez Użytkownika dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie do komunikacji w zgłoszonej sprawie.
 • Informacje zbierane automatycznie: Spółka zbiera i przechowuje dane dotyczące sposobu korzystania przez Użytkownika z jej Strony. Zbierane dane są wykorzystywane do rozszerzenia funkcjonalności oferowanych przez Spółkę. Zbierane dane to:

a. adres IP używany przez Użytkownika, lokalizacja, typ i wersja przeglądarki, system operacyjny, rozdzielczość ekranu, zainstalowane rozszerzenia – w celach statystycznych oraz do obsługi zgłaszanych problemów technicznych
b. strony odwiedzane przez Użytkownika, ilość spędzanego na każdej z nich czasu, adresów innych stron, z których lub na które został przekierowany Użytkownik – w celach statystycznych
c. frazy wpisywane w wyszukiwarkę ofert pracy i oraz kryteria wybierane z filtrów wyszukiwania – w celu ułatwienia Użytkownikowi i Spółce przeprowadzania kolejnych wyszukiwań
d. oferty pracy przeglądane przez Użytkownika, na które Użytkownik odpowiedział wysyłając swoją aplikacje – w celu rekomendowania przez Spółkę ofert najlepiej spełniających oczekiwania Użytkownika

 • Informacje zbierane automatycznie przez inne system przez podmioty zewnętrzne, które wykorzystują anonimowe dane o Użytkownikach, w tym:

  a. w celach statystycznych (np. Google Analytics)
  b. marketingowych (np. Google AdSense)
  c. oferowania dodatkowych funkcjonalności (np. przycisk „Lubię to” serwisu Facebook.com) lub rozwoju funkcjonalności, takich jak np. „załączanie dokumentu CV”.

Wykorzystanie „cookies”

Talent Exact wykorzystuje tzw. ciasteczka (cookies) w celu gromadzenia informacji na temat dostępu Użytkowników do Strony Talent Exact. Cookies to fragmenty informacji wykorzystujące unikalny kod identyfikacyjny, zapisywane w urządzeniu końcowym Użytkownika, w wyniku korzystania z naszej Strony.

Użytkownik naszej Strony może korzystać z odnośników prowadzących do innych stron internetowych. Niniejsza Polityka nie ma jednak zastosowania do tych stron, a Spółka zachęca Użytkowników do zapoznania się z polityką ochrony danych dotyczącą każdej strony, do której Użytkownik zostanie przekierowany.

Używane przez nas cookies służą do gromadzenia danych statystycznych oraz informacji o korzystaniu z naszej Strony przez Użytkownika. Większość przeglądarek internetowych domyślnie akceptuje cookies, jeżeli jednak Użytkownik nie chce ich otrzymywać, może zmienić ustawienia przeglądarki w celu wyłączenia cookies lub otrzymywania każdorazowo od komputera powiadomienia o wysłaniu cookie z możliwością jego odrzucenia. Należy jednak pamiętać, że może to negatywnie wpłynąć na jakość dostarczanych przez nas usług, w tym wyświetlania Strony.

Cookies mogą być również wykorzystywane w celu wysyłania przez Spółkę komunikatów marketingowych do Użytkowników, którzy opuścili naszą Stronę. Jeżeli Użytkownik nie życzy sobie otrzymywania tego rodzaju komunikatów, może zrezygnować z możliwości zapisywania plików cookies w używanej przeglądarce, korzystając z jej odpowiednich opcji: wyłączenie możliwości korzystania z plików cookies” lub linków służących do rezygnacji z „cookies” konkretnych dostawców.

Użytkownik ma również możliwość wyłączenia zapisywania „cookies”, co uniemożliwi Talent Exact jakiekolwiek automatyczne zbieranie informacji o Użytkowniku. Korzystanie z wyszukiwarki ofert pracy i aplikowanie będzie wówczas nadal w pełni dostępne, jednak Użytkownik nie będzie miał dostępu do historii korzystania ze Strony.

Włączanie/usuwanie/blokowanie plików cookies

W wielu przeglądarkach obsługa cookies jest domyślnie włączona. Użytkownik może w dowolnym momencie w swojej przeglądarce zmienić ustawienia lub wyłączyć obsługę plików cookies. Wyłączenie obsługi „ciasteczek” może jednak spowodować niepoprawne funkcjonowanie serwisu. Korzystanie ze Strony z włączoną obsługą cookies w przeglądarce oznacza, że pliki te zapisane będą w pamięci urządzenia użytkownika.

 • Ciasteczka w przeglądarce Internet Explorer
 • Ciasteczka w przeglądarce Chrome
 • Ciasteczka w przeglądarce Firefox
 • Ciasteczka w przeglądarce Opera
 • Ciasteczka w przeglądarce Safari

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu Twojej przeglądarki internetowej.

Aplikowanie na oferty pracy

Spółka przetwarza dane osobowe Użytkownika aplikującego na ofertę za pośrednictwem Strony lub korzystającego z usług oferowanych przez Spółkę, przy czym dokłada wszelkich starań, aby dokumenty aplikacyjne Użytkownika zostały dostarczone Spółce w sposób szybki i bezpieczny a przekazywane przez niego dane podlegały pełnej ochronie.

Talent Exact może wysyłać Użytkownikowi informacje o dopasowanych do niego ofertach pracy wyszukanych na podstawie wybranych przez niego kryteriów lub w postaci rekomendowanych ofert – sugerowanych, ustalonych na podstawie historii aktywności Użytkownika. Zgoda na otrzymywanie tych informacji może być w dowolnym momencie wycofana przez Usługobiorcę.
Użytkownik, za pośrednictwem Talent Exact może przekazywać swoje dane w celu skorzystania z usług oferowanych przez Spółkę. Zgoda na przetwarzanie tych informacji może być w dowolnym momencie wycofana przez Użytkownika.

Bezpieczeństwo danych

Spółka dokłada wszelkich starań aby zapewnić bezpieczeństwo danych dotyczących Użytkownika oraz przetwarzać dane osobowe Użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przekazywanie danych podmiotom trzecim

Talent Exact, działając jako administrator danych osobowych, podczas świadczenia usług może korzystać ze wsparcia podmiotów trzecich, co odbywa się na podstawie stosownych umów o zachowaniu poufności oraz umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych Użytkowników. W sytuacji, kiedy dane Użytkownika mają być przekazane do podmiotu będącego procesorem przetwarzającym dane na zlecenie Talent Exact, a mającym swoją siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie za zgodą Użytkownika.
W odniesieniu do usług dostarczanych dla Talent Exact przez Harrison Assessment ma zastosowanie zarówno umowa o zachowaniu poufności, umowa o powierzeniu przetwarzania danych, jak i zgoda Użytkownika.

Ograniczenia w korzystaniu ze Strony i usług Spółki

Użytkownik ma za każdym razem możliwość zdecydowania, jakie dane chce podać, choć może to wpłynąć na jakość użytkowania Strony lub uniemożliwić korzystanie z niektórych usług oferowanych przez Talent Exact. Spółka zastrzegają sobie prawo do przesyłania Użytkownikom istotnych z punktu widzenia prawnego, technicznego bądź organizacyjnego informacji związanych z funkcjonowaniem Strony lub świadczonych usług.

Spółka jako Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych Użytkowników jest Talent Exact Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Żelazna 29/3, 00-806 Warszawa, NIP 5213424488, REGON 140852039. Podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych i w określonych odrębnie celach. Dane w przekazanym zakresie będą przechowywane do czasu ustania celu, dla którego zostały zebrane. Każdy Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jak również wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Danych Osobowych (po 25 maja 2018 r. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy Użytkownik uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ochrony danych osobowych. Podanie przez Użytkownika swoich danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie może uniemożliwiać korzystanie z usług lub Strony Spółki. Zebrane dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom wskazanym w przepisach powszechnie obowiązującego prawa.