CZY MOŻNA KONKUROWAĆ NA ZEWNĄTRZ, JEŻELI NIE POTRAFI SIĘ WSPÓŁPRACOWAĆ WEWNĄTRZ?

Ludzie często boją się mówić prawdę, chociażby dlatego,  że  nie chcą być „złym posłańcem”. Z drugiej strony to właśnie prawda daje nam możliwość  szybkiej reakcji na zmianę otoczenia, dzięki czemu możemy bardzo szybko podjąć działania, szybciej niż konkurencja. Od menedżera wymaga to słuchania, pokory i refleksji („Może nie wiem do końca?”, „Być może niezbyt szybko ostatnio zareagowałem?”). Wymaga to także otwartości, co dla przełożonego, jest mieszankąuczciwości, świadomości. Jeśli nie chcesz mieć u siebie „Watergate”, to zastanów się, jaka była przyczyna tego kryzysu – mniej ważne było to, co zostało zrobione, od tego, jak prezydent Nixon kłamał na ten temat. W. Edwards Deming pionier jakości mówił: Jakość w organizacji jest niemożliwa, jeśli ludzie boją się mówić prawdę.

 

 

Czy można nauczyć się tworzyć środowisko zaufania?

MUZEUM POWSTANIA WARSZAWSKIEGO

21 MARCA 2018 10:00

NA SPECJALNE ZAPROSZENIE TALENT EXACT SP. Z O.O., dla naszych klientów

JAMES W. TAMM – wykładowca Międzynarodowego Programu Menadżerskiego w Sztokholmskiej Szkole Ekonomii, nadzorca Programu Edukacji Menadżerskiej dla NASA oraz w Instytucie Wallenberga w Szwecji. Współautor książki RADICAL COLLABORATION: Pięć Kluczowych Umiejętności niezbędnych do przezwyciężenia defensywności i zbudowania relacji odnoszących sukcesy.

Uczestnictwo w spotkaniu pomoże w:

·         budowaniu umiejętności współpracy,

·         w zrozumieniu czynników wpływających na budowanie i utrzymanie długotrwałych relacji opartych na zaufaniu,

·         w poznaniu dynamiki relacji interpersonalnych, szczególnie w sytuacjach konfliktowych,

·         w ćwiczeniu rozwiązywania problemów na przykładzie symulacji i realnych sytuacji,

·         w zdobyciu wglądu we własne postawy i zachowania w sytuacjach konfliktowych.

 

 

ZAPISZ SIĘ NA:  https://722321-1.evenea.pl//